Postać
Karol Sienkiewicz 1793-1860

Urodził się 20 stycznia 1793 r. w Kalinówce. Wykształcenie zdobywał w Humaniu, Winnicy i Krzemieńcu. Dzięki wsparciu księcia Adama Czartoryskiego studiował bibliotekarstwo w Paryżu. Był prywatnym sekretarzem Czartoryskiego i kierownikiem Biblioteki Czartoryskich w Puławach. Po powstaniu listopadowym – którym wziął udział – wyemigrował do Francji, gdzie współtworzył Hotel Lambert i Bibliotekę Polską w Paryżu, redagował „Kronikę Emigracji Polskiej” i brał udział w pracach Wydziału Historycznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Swe prace publikował m.in. w „Skarbcu Historii Polskiej”. Zmarł 6 lutego 1860 r. w Paryżu.