News & Updates

Upcoming

News & Updates cont.

New articles

Calendar of Polish Political Thought

Quote of the day

Gdyby Polska była bitwę grunwaldzką przegrała, państwa krzyżackie i luksemburskie byłyby się połączyły, nastąpiłby częściowy lub pełny rozbiór ziem polskich, na wschodzie Europy powstałoby potężne skupienie sił niemieckich, które w złowrogi sposób zaciążyłoby nad całą Słowiańszczyzną. To, co stało się w końcu wieku XVIII, byłoby faktem już u progu wieku XV.

Zygmunt Wojciechowski (1900-1955), Grunwald

Events