Postać
Antoni Maurycy Szymański 1813-1894

Urodził się 15 stycznia 1813 r. w Warszawie. Rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Warszawie, przerwał je jednak w związku z wybuchem powstania listopadowego, w którym wziął udział, odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Po upadku irredenty udał się na emigrację. Studia ukończył w Aix (Francja) i został zatrudniony we francuskiej administracji państwowej. Po powrocie na ziemie polskie uczestniczył w wydarzeniach Wiosny Ludów w 1848 r. na terenie Wielkopolski. Następnie udał się do Krakowa z zamiarem podjęcia pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak władze zaborcze nie zezwoliły mu na wykłady. W 1851 r. wrócił do Francji. W publikacjach poruszał głównie tematy prawno-historyczne, społeczne i polityczne. Współpracował z redakcjami „Młodej Polski”, „Dziennika Narodowego”, „Biblioteki Warszawskiej”, „Czasu”, „Przeglądu Poznańskiego” i „Roku Poznańskiego”. Anonimowo pisywał do „Messager de Paris” i „Le Figaro”. Zmarł w 1894 r.Teksty

  • O komunizmie


  • Articles

  • On Comunism