Książka

Konserwatyzm krakowski

Stanisław Estreicher

Wybór pism jednego z najwybitniejszych konserwatywnych myślicieli politycznych schyłku okresu zaborów i II RP, intelektualnego spadkobiercy i kontynuatora myśli Stańczyków, wybitnego badacza polskiego prawa i ustroju, autora znakomitych analiz życia politycznego odrodzonej Polski i ważnego uczestnika ówczesnych dyskusji konstytucyjnych. W tomie znalazły się najważniejsze teksty polityczne Estreichera (w tym słynne i budzące wiele emocji Czy Polskę należy rządzić batem?, Rokosz, Konserwatyzm, Walka z partyjniactwem) oraz kluczowe prace z zakresu konstytucjonalizmu i badań nad polską tradycją prawną i kulturową (m.in. Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku, Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku, Zasada zwierzchnictwa narodu).