Książka

Polityka Polski niepodległej

Stanisław Bukowiecki

Wybór tekstów jednego z budowniczych polskiego nowoczesnego ruchu narodowego i czołowego autora dyskusji ustrojowych II RP. Lektura jego tekstów przenosi nas w czasy, gdy państwo traktowano poważnie, chcąc poważnie dyskutować o jego ustroju i polityce - tym bardziej, im gorzej wyglądało praktyczne nim się zajmowanie.

Spis treści:
Adam Danek, Stanisław Bukowiecki – „sumienie Polski” . . . VII
Polityka Polski niepodległej. Szkic programu . . . 1
Naczelne kierunki ustawy 3 maja a konstytucja obowiązująca . . . 67
Przed rewizją konstytucji . . . 74
U progu drugiego dziesięciolecia . . . 113
W sprawie podziału terytorialnego . . . 121
Rola czynników wewnętrznych w utworzeniu nowej państwowości polskiej . . . 131
Wpływ strajku szkolnego na polskie życie społeczno-narodowe . . . 167
Odpowiedź na ankietę konstytucyjną dr. Stanisława Bukowieckiego . . . 189
Czcigodny Panie! . . . 208
Początek Zetu . . . 210
Pojęcie narodu a treść art. 9 Konstytucji . . . 224
Nota bibliograficzna . . . 259
Indeks . . . 260

Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Adam Danek

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-217.

Twarda oprawa, 308 stron
ISBN 978-83-64753-03-9
 

 

Zobacz w sklepiku OMP