Aktualność

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu Geopolityka i niepodległość

Debata

Wszystkie drogi wiodły do Września?

Spory o politykę zagraniczną II RP

 

Kraków, 27 listopada 2018 r.

 

Hotel Europejski, ul. Lubicz 5

Sala Kossakowa

 

Wystąpią:

- prof.. Krzysztof Kawalec

- dr Maciej Korkuć

- prof. Mariusz Wołos

- dr Maciej Zakrzewski

 

- czy polityka zagraniczna II RP dysponowała kadrami (dyplomatycznymi i analitycznymi) adekwatnymi do wyzwań, które przed nią stały

- na ile użyteczne dla polityki zagranicznej II RP - i myślenia o niej - były doświadczenia polskiej polityki i myśli politycznej z okresu zaborów

- czy myśliciele polityczni, analitycy i politycy II RP trafnie opisywali geopolityczne położenie Polski w okresie międzywojennym

- w jakim stopniu na kształt i jakość polityki zagranicznej II RP wpływała polityczna walka wewnętrzna

- czy przedstawiane w II RP alternatywne, niezrealizowane scenariusze obierania strategicznych kierunków polityki zagranicznej mogły uchronić ją przed upadkiem, czy też dyskusja o tym jest bezprzedmiotowa jako opierająca się o zbyt wiele zmiennych i niewiadomych

- jak z perspektywy lat można ocenić wartość sojuszów RP z Wielką Brytanią i Francją, zarówno od strony założeń, jak i ich realizacji

- jak realnie dokonywane i potencjalne strategiczne zwroty w polityce zagranicznej II RP postrzegano w kręgach decyzyjnych Niemiec i ZSRS - w jakim stopniu polska polityka zagraniczna mogła zatem wpływać na zmianę strategicznych celów dyplomacji niemieckiej i sowieckiej (skierowania nich z wektora zwróconego przeciw Polsce na inne)

 

www.polskietradycje.pl

 

Debata zorganizowana w ramach projektu „Geopolityka i niepodległość. Dziedzictwo polskiej refleksji o polityce zagranicznej a współczesne wyzwania”,

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.