Aktualność

Naród i polityka - wybór pism Jana Ludwika Popławskiego

Wybór pism najważniejszego – obok Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego – myśliciela Narodowej Demokracji, który w swoich artykułach tworzył zręby ideologii endeckiej i formułował główne zasady polityczne środowiska, na przełomie XIX i XX wieku odgrywającego kluczową rolę w kształtowaniu polskiej polityki. Popławski definiował, czym jest patriotyzm i jak powinien być przekuwany na praktyczne działania w sytuacji braku niepodległości i w obliczu antypolskiej polityki zaborców. Rozważał kwestię, czym jest naród polski i jak w świadome życie narodowe włączyć dotąd obojętne – a niekiedy wręcz wrogie – w tym względzie masy ludowe. Jego pisma polityczne łączyły funkcję agitatorską – przekonywania do programu, który formułował dla Polski – z analityczną – chłodnej analizy i oceny trendów w polityce międzynarodowej i wewnętrznej, zwłaszcza Rosji i Niemiec, a także procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych zachodzących wśród Polaków. Czynią one z Popławskiego jednego z najwybitniejszych polskich publicystów swej epoki – epoki, która należała do najbardziej interesujących i twórczych w dziejach polskiej myśli. Twarda oprawa, 488 stron. Cena - 35 zł wraz z przesyłką I VAT - http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=251 / sklepik@omp.org.pl. Tom można także kupić w pakiecie Klasyka myśli endeckiej - cena: 80,00 zł, który obejmuje także książki Zygmunta Balickiego Parlamentaryzm. Wybór pism i Zygmunta Miłkowskiego Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Spis treści: Piotr Koryś, „Duchowy ojciec nowoczesnej polityki polskiej”. Poglądy i idee Jana Ludwika Popławskiego . . . VII Część I LUD I ODBUDOWA POLSKI Taktyka egoizmu klasowego . . . 3 Kredyt włościański . . . 13 Demokratyzacja zasad . . . 24 Dwie cywilizacje . . . 34 Szlachta i polityka narodowa . . . 43 Sprawa ludowa w zaborze rosyjskim . . . 52 Walka o lud . . . 64 Część II SPRAWA NARODOWA Z tysiąca i jednej nocy . . . 73 Nasza upadłość historyczna . . . 77 Obniżenie ideałów . . . 110 Wielkie i małe idee . . . 116 Organizacja sił narodowych . . . 124 Stosunek do rządu w polityce narodowej . . . 135 Żywioł polski w Galicji Wschodniej . . . 146 Zadania polityki narodowej na kresach . . . 174 Co to jest naród? . . . 197 Część III POLSKA POLITYKA ZACHODNIA Środki obrony . . . 205 Germanizacja . . . 220 W sprawie polityki polskiej w zaborze pruskim . . . 232 Polityka polska w zaborze pruskim . . . 240 Podwójna polityka . . . 251 Polityka polska i trójprzymierze . . . 260 Polityka interesów ekonomicznych . . . 271 Część IV GEOPOLITYKA I NIEPODLEGŁOŚĆ Realizm polityczny i przyszła Polska . . . 287 Sprawa polska w polityce europejskiej . . . 297 Zaniedbana sprawa . . . 308 Kryzys państwowy w Rosji a decentralizacja . . . 319 Bałamuctwo polityczne . . . 334 Stosunek prawno- polityczny Królestwa Polskiego do Rosji . . . 343 Część V POLITYKA I PARTIA Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego . . . 377 Nasz patriotyzm i nasza taktyka . . . 395 Nasz demokratyzm . . . 410 Liga Narodowa . . . 441