Aktualność

Premiera: Polscy pisarze polityczni XVIII wieku

Władysław Konopczyński Polscy pisarze polityczni XVIII wieku Po raz pierwszy prezentowane w całości, fundamentalne dzieło wybitnego historyka, traktujące o jednym z najbardziej interesujących okresów historii Polski. Szykanowany przez komunistów Władysław Konopczyński pisał je w ostatnich latach życia. Stworzył erudycyjną, opartą na prowadzonych przez kilka dekad gruntownych badaniach, skreśloną z niezwykłym rozmachem panoramę myśli polskiej z czasów, kiedy stanęła ona przed bodaj największym wyzwaniem w swych dziejach: gdy podjęła próbę zatrzymania Rzeczpospolitej na jej drodze do upadku. To fascynująca opowieść o przezwyciężaniu niekiedy wielowiekowych przyzwyczajeń i stereotypów, o pokusie ślepego naśladownictwa obcych rozwiązań ustrojowych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, zwłaszcza tych nadciągających z Francji, o nieustannym konfrontowaniu idei z realiami osiemnastowiecznej polityki. Autor analizuje koncepcje Konarskiego, Karwickiego, Wybickiego, Kołłątaja, Staszica, Stroynowskiego, Leszczyńskiego, Szaniawskiego, Skarszewskiego, Naxa, Wielhorskiego, Krasińskiego, Zamoyskiego i wielu innych myślicieli tego okresu. Poznanie ich dorobku jest niezbędne dla zrozumienia przyczyn upadku I RP i niepowodzenia prób jej ratowania. Jego przemyślenie może także inspirować rozważania o naturze współczesnej polityki, pewne bowiem słabości i zalety polskiej polityczności są niezmienne mimo upływu wieków. 624 strony, miękka oprawa, format 165x240 mm, ISBN 978-83-62628-30-8 wstęp: Piotr Biliński Książkę można nabyć w promocyjnej cenie na stronie OMP - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=232 / sklepik@omp.org.pl; cena 39 zł wraz z przesyłką i podatkiem VAT (624 strony, miękka oprawa, format 165x240 mm). Można ją też zakupić w pakiecie „Myśl I RP”, obejmującym tomy: - Janusz Ekes - Złota demokracja - Łukasz Górnicki - Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich - Władysław Konopczyński - Polscy pisarze polityczni XVIII wieku - Aleksander Rembowski - Konfederacja i rokosz - Adam Wawrzyniec Rzewuski - O formie rządu republikańskiego Pakiet „Myśl I RP” kosztuje 120 zł wraz z przesyłką i VAT (oszczędność 49 zł). Zamówienia:http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php lub sklepik@omp.org.pl. Zamówienia na Polskich pisarzy politycznych XVIII wieku i pakiet realizowane od 15 września. W 2009 r. OMP wydał wybór pism prof. Konopczyńskiego O wartość naszej spuścizny dziejowej - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=77.