Aktualność

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Janusz Ekes "Złota demokracja"

Ukazała się książka Janusza Ekesa, "Złota demokracja" – 71. pozycja w Bibliotece Myśli Politycznej - studium polityki polskiej, ukazujące jej dzieje od czasów piastowskich po upadek I Rzeczypospolitej w XVIII wieku. To erudycyjna opowieść o miejscu Polski w ówczesnej Europie i jej realiach wewnętrznych, odpowiadająca na fundamentalne pytania o źródła siły państwa w okresie jego największej potęgi i przyczyny jego klęsk, prowadzących w konsekwencji do rozbiorów. Autor kreśli barwny obraz politycznych rozgrywek, analizując złożone mechanizmy nimi rządzące – m.in. dworskie intrygi, misterne negocjacje dyplomatyczne, zawiązywanie i zrywanie sojuszów, ambicje poszczególnych polityków decydujące dla losów narodów i państw, interesy gospodarcze, motywacje ideowe i religijne. Obala przy tym wiele stereotypów utrwalonych w dominującym w literaturze i świadomości historycznej Polaków obrazie I Rzeczypospolitej. Zwraca uwagę na kwestie niedoceniane, a dla zrozumienia jej dziejów nieodzowne, jak choćby konsekwentna i prowadzona z rozmachem przez stulecia polityka bałtycka i środkowoeuropejska I RP. W takim ujęciu dzieje polityczne państwa polskiego od X po XVIII wiek są niczym wyrafinowany, pełen zwrotów akcji, trzymający w napięciu od pierwszej do ostatniej strony polityczny thriller – a to wszystko wydarzyło się naprawdę. Janusz Ekes urodził się we Lwowie w 1943 roku, mieszka w Warszawie. Jako badacz i dydaktyk związany był z Instytutem Historycznym UW, Instytutem Historii PAN w Warszawie i Instytutem Historii Akademii Podlaskiej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Historii i Teorii Państwa Wydziału Nauk Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu, którego był pierwszym dziekanem. W obszarze jego zainteresowań znalazły się zrazu historia polityczna Polski Nowożytnej, oraz kwestia europejskiej specyfiki kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej Renesansu. Z czasem do tej problematyki dołączyło zagadnienie aplikacji dorobku metafizyki klasycznej (Arystoteles i Święty Tomasz) do analizy i syntezy w dziedzinie politologii. Wyniki badań przedstawił również w książkach, w tym: Trójpodział władzy i Zgoda Wszystkich. Naczelne zasady ‘ustroju mieszanego’ w staropolskiej refleksji politycznej, IH AP Siedlce 2001, oraz Natura – Wolność – Władza. Studium z dziejów myśli politycznej Renesansu, IW PAX, Warszawa 2001, a także Złota demokracja, której pierwsze wydanie ukazało się w Warszawie w 1987 r. Jest również publicystą politycznym. Współpracuje z Klubem Jagiellońskim, “Pressjami” i Ośrodkiem Myśli Politycznej. Cena promocyjna na stronie OMP: 30 zł wraz z przesyłką (464 strony, miękka oprawa). Zamówienia: sklepik@omp.org.pl