Aktualność

Nowość - Adam Wawrzyniec Rzewuski "O formie rządu republikańskiego"

Ukazał się XXIII tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - dzieło Adama Wawrzyńca Rzewuskiego "O formie rządu republikańskiego", jeden z najciekawszych osiemnastowiecznych polskich traktatów o polityce, prezentujący republikańską koncepcję ustrojową, nawiązującą do idei J. J. Rousseau i rodzimych tradycji. Autor (1760-1825) należał do najważniejszych myślicieli przełomu lat 80. i 90. XVIII wieku, a więc czasów, w których podjęto próbę uratowania Rzeczypospolitej, a w centrum myślenia publicznego znajdowała się refleksja nad jej dziedzictwem ustrojowym i tradycyjnym modelem kultury politycznej. Wstęp do dzieła A. W. Rzewuskiego napisał Włodzimierz Bernacki (Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych). Książkę wydano dzięki wsparciu Instytutu Książki w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieło współfinansował także Uniwersytet Jagielloński. Zamówienia na książkę można wysyłać na adres sklepik@omp.org.pl lub w sklepiku. Cena 30 zł (wraz z przesyłką; twarda oprawa, 240 stron).