Postać
Jan Parandowski 1895-1978

Urodził się 11 maja 1895 r. we Lwowie, na tamtejszym Uniwersytecie studiował filologię klasyczną i archeologię. Od 1945 do 1948 r. wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zajmując początkowo katedrę kultury antycznej, następnie literatury porównawczej. Głównym obszarem jego zainteresowań była klasyczna kultura grecko-rzymska; eseista i tłumacz, opracował przekład prozą Odysei, przełożył także dzieła Longosa, Einharda, Cezara i Teofilakta Symokatty. Napisał krytyczne analizy komunizmu w wydaniu bolszewickim Bolszewizm i bolszewicy w Rosji (Warszawa 1920) i Radykalizm dążeń bolszewickich (Lwów 1920). Ponadto opublikował kilka znaczących i popularnych prac: Rzym czarodziejski (1924), Eros na Olimpie (1924), Wierzenia i podania Greków i Rzymian (1924), Król życia (1930), Dysk olimpijski (1933), Trzy znaki zodiaku (1938), Alchemia słowa (1951), Z antycznego świata (1958), Podróże literackie (1958). Zmarł w Warszawie 26 września 1978 r.