Postać
Mieczysław Szawleski 1888-1942

Konsul RP w Nowym Jorku, poseł na Sejm III kadencji w II RP (1930-1935) - z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, w czasie II wojny światowej działacz Delegatury Rządu na Kraj. Zamordowany 16 października 1942 r. przez Niemców w publicznej egzekucji więźniów Pawiaka w Warszawie. Napisał m.in. Kwestja emigracji w Polsce (1927), Polska na tle gospodarki światowej (1928), Na przełomie naszego ustroju państwowego (1929), Światowy kryzys gospodarczy i położenie Polski (1931), Quo Vadere (1933), Polonizm, ustrój narodu polskiego (1938).