Postać
Adam Pragier 1886-1976

Urodził się 12 grudnia 1886 r. w Warszawie, zmarł 24 lipca 1976 r. w Penley w Wielkiej Brytanii. W młodości związał się z ruchem socjalistycznym, był członkiem PPS. Doktoryzował się z prawa na Uniwersytecie w Zurychu. W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich i armii austriackiej. Zasiadał w Sejmie I i II kadencji. W 1930 r. został uwięziony w twierdzy brzeskiej, w 1932 r. w procesie brzeskim skazano go na 3 lata więzienia. Lata 1933-1935 spędził na emigracji. Po powrocie do kraju odbył się kilka miesięcy z wyroku brzeskiego. Po napaści niemieckiej w 1939 r. opuścił Polskę. W latach 1941-1947 był członkiem Komitetu Zagranicznego PPS. Od 1942 r. zasiadał w Radzie Narodowej. W latach 1944-1949 był ministrem informacji i dokumentacji w rządach Tomasza Arciszewskiego i Tadeusza Komorowskiego. Od 1947 r. stał na czele Związku Socjalistów Polskich na Obczyźnie. Pisywał artykuły – zwłaszcza na tematy międzynarodowe – do londyńskich „Wiadomości”. Współtworzył Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Wydał m.in. Czas przeszły dokonany (1966) i Puszka Pandory (1969).