Postać
Jerzy Niezbrzycki 1902-1968

Pseud. Ryszard Wraga. Urodził się 28 lipca 1902 r. w Winnicy na Podolu, zmarł 30 stycznia 1968 r. w Leesburg. W II RP był kapitanem piechoty Wojska Polskiego i oficerem polskiego wywiadu wojskowego – m.in. kierownikiem Referatu „Wschód” Oddziału II Sztabu Generalnego. Jego analizy polityki międzynarodowej i polityki sowieckiej ukazywały się m.in. w „Buncie Młodych”. W czasie II wojny m.in. wykładał w Szkole Oficerów Wywiadu, skąd został usunięty w atmosferze skandalu. W latach 1945-1949 mieszkał w Londynie: pracował w Ministerstwie Informacji i był wykładowcą w Polskim Instytucie Spraw Wschodnich i Wolnym Uniwersytecie Polskim. W latach 1949-1958 mieszkał w Paryżu – podjął współpracę jako konsultant do spraw sowieckich z francuskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Po przeniesieniu się do Stanów Zjednoczonych podjął pracę w Bibliotece Kongresu a następnie w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda – w owym czasie jednym z czołowych ośrodków sowietologicznych. Napisał m.in. Ustrój sowiecki: marksizm a stalinizm, komunizm a sowietyzacja (1945) i Integral communism: a program for action; analysis of the eighty-one party statement (1961).