Postać
Julian Czermiński 1773-1830

W latach 1789-1792 kształcił się w seminarium duchownym w Łucku. Następnie podjął pracę jako nauczyciel domowy, w czym wspierał go m.in. Tadeusz Czacki, za sprawą którego osiadł w 1796 r. w Krakowie. W 1803 r. ukończył na tamtejszym uniwersytecie studia z zakresu nauk fizycznych i moralnych. Pracował jako lektor języka francuskiego. W 1809 r. objął katedrę historii powszechnej i geografii. Był członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego od 1817 r., a więc od chwili jego powstania. Był dziekanem wydziału filozoficzno-literackiego (1816-1820). Opublikował m.in. De studio philosophiae moralis (1814).