Postać
Jerzy Drobnik 1894-1973

Urodził się w Poznaniu, studiował na Wydziale Ekonomiczno-Prawnym Uniwersytetu w Berlinie. Należał do czołowych publicystów Narodowej Demokracji zajmujących się problematyką niemiecką. Od 1931 r. Drobnik był stałym korespondentem „Gazety Warszawskiej” i „Kuriera Poznańskiego” w Berlinie. Jego artykuły w tych dwóch największych dziennikach narodowych oraz w periodykach społeczno-politycznych („Awangarda”, „Myśl Narodowa” czy „Przegląd Wszechpolski”) wywierały wpływ na kształtowanie się stanowiska Narodowej Demokracji w kwestii niemieckiej i wobec nazizmu. W listopadzie 1933 r. Drobnik zafascynowany ideą „państwa totalnego” wraz z Janem Zdzitowieckim, Zdzisławem Stahlem, Zygmuntem Wojciechowskim, Ryszardem Piestrzyńskim i Klaudiuszem Hrabykiem założył w Poznaniu Związek Młodych Narodowców. Niektóre teksty Drobnika ukazały się w wydanym w 2008 r. przez OMP wyborze W stronę autorytaryzmu (red. naukowa Maciej Marszał, Uniwersytet Wrocławski).