Postać
Jan Stachniuk 1905-1963

Urodził się 13 I 1906 r. w niezamożnej rodzinie robotniczej, w Kowlu. Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, działając w ZPMD a następnie układając pismo Zadruga, którego był głównym ideologiem. Środowisko Zadrugi było jednym z bardzo nielicznych, jeśli nie jedynym, które głosiło hasła antykatolickie. W latach wojny związany był ze Stronnictwem Zrywu Narodowego, którego pismo Zryw nie tylko redagował, lecz i niemal w całości wypełniał swoimi artykułami, W czasie powstania warszawskiego walczył w oddziałach AK. Po wojnie przez krótki okres prowadził działalność pisarską, W latach 1949-1955 był więziony i po opuszczeniu więzienia nie kontynuował już działalności politycznej i pisarskiej. Zmarł 14 VIII 1963 r. w Warszawie, Główne prace: Kolektywizm a naród. Heroiczna wspólnota narodu, Dzieje bez dziejów. Człowieczeństwo i kultura, Walka o zasady, Wspakultura.