Postać
Henryk Dembiński 1900-1949

Urodził się 19 września 1900 r. w Krakowie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i w École des Sciences Politiques. Od 1933 r. prowadził wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Działał w stowarzyszeniu Odrodzenie i Sodalicji Mariańskiej, należał do Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej oraz Stronnictwa Pracy. Zajmował się prawem międzynarodowym i państwowym z naciskiem na ich powiązanie z etyką chrześcijańską, publikując m.in. monografie: Autonomia celna w najnowszym prawie narodów (1933), Wojna jako narzędzie prawa i przewrotu (1936), Kościół i państwo wobec zagadnień prawa małżeńskiego (1936), Odmowa uznania faktów dokonanych w najnowszym rozwoju prawa narodów (1939) oraz Moralne podstawy ustroju społeczności międzynarodowej (1949). Zmarł 23 czerwca 1949 r. w Lublinie.