Aktualność

Nowa książka Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego

Premiera książkowa

Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie powstania listopadowego 1830-1831 w świetle prasy powstańczej – piąty tom w serii Polskie Tradycje Intelektualne – Monografie. Spis treści: Wstęp / Rozdział I: Źródła wiedzy o Konstytucji 3 maja i epoce Sejmu Wielkiego / Rozdział II: Tradycje Konstytucji 3 maja w poezji patriotycznej drukowanej w okresie powstania listopadowego / Rozdział III: Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w czasie powstania listopadowego w świetle prasy powstańczej / Rozdział IV: Tradycje Konstytucji 3 maja w wewnętrznych sporach i dyskusjach politycznych w okresie powstania listopadowego / Rozdział V: Tradycje Konstytucji 3 maja w działaniach propagandowych i dyplomatycznych podejmowanych wobec zagranicy / Zakończenie / Bibliografia / Indeks nazwisk